ΟΡΓΑΝΩΣΗ COMPUTER ROOM

Η Εταιρία διαθέτοντας την αντίστοιχη εμπειρία αναλαμβάνει την τακτοποίηση και οργάνωση εγκαταστημένων computer room. Η εργασία περιλαμβάνει την πλήρη καταγραφή των καλωδιώσεων, την αποξήλωση, την εγκατάσταση των νέων υλικών και την επανακαλωδίωση και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραδίδεται από την Εταιρία η πλήρη καταγραφή της καλωδίωσης.

Οι εργασίες εκτελούνται πάντα εκτός ωραρίου εργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

Σχετικά με εμάς

Η Εταιρία με παρουσία στην αγορά απο το 1992 στον τομέα δικτύων χαλκού και οπτικών ινών είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας που μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις τεχνολογικές απαιτήσεις σας.

Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς δικτύων φωνής και δεδομένων, τακτοποίησης computer room, συναρμολόγησης καλωδίων και εγκατάστασης τηλεφωνικών κέντρων Panasonic.