ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

Η εταιρεία με την μακρόχρονη ενασχόληση της με τις καλωδιώσεις αναλαμβάνει την αναγνώριση, καταγραφή και τακτοποίηση εγκαταστημένων κατανεμητών φωνής και δεδομένων.

Σε ενεργά δίκτυα οι εργασία εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας.

Σχετικά με εμάς

Η Εταιρία με παρουσία στην αγορά απο το 1992 στον τομέα δικτύων χαλκού και οπτικών ινών είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας που μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις τεχνολογικές απαιτήσεις σας.

Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς δικτύων φωνής και δεδομένων, τακτοποίησης computer room, συναρμολόγησης καλωδίων και εγκατάστασης τηλεφωνικών κέντρων Panasonic.